მიმდინარეობს საიტის განახლება

აგრო სოლუშენს ჯგუფი დაკომპლექტებულია ქართველი და უცხოელი  გამოცდილი, კვალიფიციური და კომპეტენტური ექსპერტებისგან და პრაქტიკოსი სპეციალისტებისგან, რომლებსაც აქვთ სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვის, მენეჯმენტის, მარკეტინგის და ფინანსების სფეროში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება. 

კომპანიამ შექმნა სხვადასხვა სფეროს ექსპერტთა და პროფესიონალთა ძლიერი კავშირი, როგორც საქართველოს, ასევე საერთაშორისო მასშტაბით, რომელიც ორიენტირებულია აგრო სფეროში ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებაზე, თანამედროვე მიდგომების, ტექნოლოგიების, ცოდნის დანერგვაზე, რისკების შემცირებაზე და მომსახურების მაღალ სტანდარტებზე. 

კომპანიის გუნდის წევრებს ასევე აქვთ მრავალწლიანი გამოცდილება სოფლის მეურნეობის და გარემოს დაცვის მიმართულებით სხვადასხვა აქტივობების, ტრენინგების და პრაქტიკული მეცადინეობების ჩატარების.

ჩვენი გუნდის თითოეული წევრი თავიანთი მიმართულებებით ფლობენ სამაგისტრო, სადოქტორო და MBA-ს ხარისხებს და აქვთ მიღებული, როგორც ადგილობრივი ისე საერთაშორისო განათლება.

მენეჯმენტი

დიანა ბერია
დიანა ბერია აღმასრულებელი დირექტორი
ირაკლი ჩიქავა
ირაკლი ჩიქავა მმართველი პარტნიორი, კომერციული დირექტორი
დავით გურიელი
დავით გურიელი მმართველი პარტნიორი
ანი ბარვენაშვილი
ანი ბარვენაშვილი ა.ა.ი.პ "აგრო სოლუშენსის" ხელმძღვანელი
გიორგი წკრიალაშვილი
გიორგი წკრიალაშვილი პროექტების მენეჯერი
ვახო სილაგაძე
ვახო სილაგაძე გაყიდვების და შესყიდვების უფროსი
ნინო ღლონტი
ნინო ღლონტი გაყიდვების და მარკეტინგის მენეჯერი
შალვა ბაბაშვილი
შალვა ბაბაშვილი რეგიონალური წარმომადგენელი
თორნიკე კალანდაძე
თორნიკე კალანდაძე პროექტის მენეჯერის ასისტენტი
ლევან კოტრიკაძე
ლევან კოტრიკაძე რეგიონალური მენეჯერი
სალომე შარმაზანაშვილი
სალომე შარმაზანაშვილი იურისტი
ელისო ჭოლაძე
ელისო ჭოლაძე მთავარი ფინანსისტი
ია ქართველიშვილი
ია ქართველიშვილი ბუღალტერი
დიკა რუსიტაშვილი
დიკა რუსიტაშვილი გრაფიკული დიზაინერი

სპეციალისტები

ლევან ბუავა
ლევან ბუავა GIS სპეციალისტი
დავით კახიანი
დავით კახიანი აგრონომი
ნუგო სუხიტაშვილი
ნუგო სუხიტაშვილი დამწყები აგრონომი

მოწვეული ექსპერტები

კორნელი გახოკიძე
კორნელი გახოკიძე აგრონომი
ვალერიან ამირანაშვილი
ვალერიან ამირანაშვილი აგრობიზნესის სპეციალისტი