მიმდინარეობს საიტის განახლება
კვლევები

ნარჩენების მართვის პოლიტისკის შეფასება

ნოემბერი 16, 2020

მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება ნარჩენების მართვის ის უახლესი მოდელია, რასაც მსოფლიოში თითქმის ყველა განვითარებული ქვეყანა მისდევს. მწარმოებლის გაფართოებული პასუხისმგებლობა გუ...

ვადაგასული პესტიციდების და ქიმიური ნივთიერებების მართვის პრობლემა

ნოემბერი 16, 2020

სოფლის მეურნეობის სექტორის ზრდასთან ერთად ბოლო წლებში, საქართველოში მზარდია ქიმიური ნივთიერებების და პესტიციდების მოხმარება. სასუქების და პესტიციდების გამოყენება დადებითად აისახება...

კაკლის ბაზრის კვლევა და განვითარების შესაძლებლობები საქართველოში

ნოემბერი 16, 2020

აღნიშნული კვლევა მოიცავს სრულ ინფორმაციას კაკლის კულტურაზე, მასში დეტალურდაა განხილული კულტურა, მისი მახასიათებლები, მოთხოვნა ნიადაგურ-კლიმატური პირობების მიმართ, ჯიშები, მავნებელ...

ნუშის ბაზრის კვლევა და განვითარების შესაძლებლობები საქართველოში

ნოემბერი 16, 2020

აღნიშნული კვლევა მოიცავს სრულ ინფორმაციას ნუშის კულტურაზე, კვლევაში დეტალურადაა განხილული: ნუშის კულტურის  მახასიათებლები, მოთხოვნა ნიადაგურ-კლიმატურ პირობებზე, მავნებელ-დაავა...

პეკანის კაკლის ბაზრის კვლევა და განვითარების შესაძლებლობები

ნოემბერი 16, 2020

მიუხედავად იმისა რომ ბოლო წლებში, მსოფლიო ბაზარზე პეკანი კაკლის მოხმარება მნიშვნელოვნად გაიზარდა საქართველოში მისის წარმოება ჯერჯერობით განვითარებული არ არის, დღესდღეობით ქვეყანაში...