სერვისები
  • სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთის შეფასება და ვარგისიანობის დასკვნა
  • მიწის ნაკვეთის მოძიება და იდენტიფიცირება
  • სასოფლო-სამეურნეო მიწის საბაზრო ფასის დადგენა
  • GPS კოორდინატების აღება და რუკების მომზადება
წინა გვერდი
სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთის შეფასება და ვარგისიანობის დასკვნა

მიწების აგროტექნიკურ შეფასებას და მისი ვარგისიანობის დასკვნის საფუძველზე,  გაიცემა რეკომენდაციები, თუ რომელი კულტურისთვის შეიძლება იყოს ვარგისი კონკრეტული მიწის ფართობი, კლიმატური პირობების, ნიადაგის, წყლის, რელიეფის და სხვა გარემოებათა მიხედვით.

კომპანიის ექსპერტები ეწვევიან საველე ლაბორატორიის მეშვეობით, ადგილზე ვიზიტისას შემოწმდება მიწის pH და მარილიანობა (EC). აგრეთვე ადგილზე დადგინდება სარწყავი წყლის მარილიანობა (EC). ვიზიტისას ხდება ნიადაგის ნიმუშების სწორად აღება აკრედიტირებულ ლაბორატორიაში ძირითად პარამეტრებზე ანალიზის ჩასატარებლად.

მიღებული შედეგების გათვალისწინებით გაიცემა დასკვნა, რომელიც საშუალებას მოგცემთ, მარტივად მიიღოთ გადაწყვეტილება, თუ რა კულტურა  უნდა გაშენდეს თქვენს ნაკვეთზე, რა პოტენციალი გააჩნია მას და რა რისკების შემცველია ადგილზე კონკრეტული აგრობიზნესის წარმოება.

ჩვენი კომპანიები
მიიღეთ ინფორმაცია პირველებმა გამოიწერეთ ჩვენი სიახლეები