სერვისები
  • წვეთოვანი სარწყავი სისტემა
  • რეზერვუარები
  • წვეთოვანი სისტემის წმენდა-გამორეცხვა
  • წყლის დარბილების სისტემები
წინა გვერდი
წვეთოვანი სარწყავი სისტემა

საირიგაციო სისტემის გამართული ფუნქციონირებისთვის უმთავრესია მისი სწორად დაპროექტება – კულტურის, რელიეფის და კლიმატური პირობების შესაბამისად.

ზუსტი საინჟინრო პროექტი, თანამედროვე ფილტრაციის სისტემა, ევროპული ხარისხის წვეთოვანი მილები და სწორი ინსტალაცია განსაზღვრავს სისტემის სრულყოფილად მუშაობას.

პროექტის შედგენისას, აგრო ინჟინრებთან ერთად მონაწილეობას იღებენ აგრონომები, რათა ზუსტად იქნას დაანგარიშებული მცენარისთვის საჭირო წყლის ოდენობა, შესაბამისად სწორად მოხდეს სისტემის სიმძლავრეების გათვლა.

აგრო ირიგეიშენის სპეციალისტთა გუნდი ახდენს ნებისმიერი მასშტაბის და სირთულის პროექტის განხორციელებას, როგორც ერთწლიანი ასევე მრავალწლიანი კულტურებისთვის.

ჩვენი კომპანიები
მიიღეთ ინფორმაცია პირველებმა გამოიწერეთ ჩვენი სიახლეები