სერვისები
 • სპეციალისტის მომსახურება
 • ბიზნესგეგმის მომზადება
 • აგროტექნოლოგიური რუკების მომზადება
 • Turn Key პროექტები
 • ლაბორატორიული მომსახურება
 • ბაღების გაშენება
 • ტექნიკური სერვისები
 • ინვესტორთა მხარდაჭერა
 • დაფინანსების წყაროების მოძიებაში დახმარება
 • ტექნოლოგიური პროცესის აღწერა
 • მეცხოველეობა-მეფრინველეობა
 • ბაზრის კვლევა
 • მიწის ნაკვეთის დაგეგმარება და დეტალური რუკის მომზადება
 • აგრობიზნესის შეფასება
 • ტრენინგები
წინა გვერდი
სპეციალისტის მომსახურება

ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს თუ კოოპერატივს, ვისაც უცხოელი ექსპერტის კონსულტაცია სურს, „აგროსოლუშენსი“ ამ სპეციალისტების საქართველოში ჩამოყვანას უზრუნველყოფს.

წარმატებულად ვთანამშრომლობთ როგორც ადგილობრივ ასევე საერთაშორისო ექსპერტებთან და პრაქტიკოს სპეციალისტებთან. ყველა სპეციალისტს  აქვს უდიდესი პრაქტიკული გამოცდილება, რაც საბოლოოს განსაზღვრავს სწორ კონსულტაციას და კარგ შედეგს.

ქართველი და უცხოელი ექსპერტებისგან, ერთჯერადი და მრავალჯერადი კონსულტაციის მიღება შესაძლებელია შემდეგი მიმართულებებით: მეცხოველეობა, მემცენარეობა, ცივი და მშრალი შენახვის ტექნოლოგია, მესათბურეობა, ირიგაცია, წარმოების ტექნოლოგია, იქთიოლოგია, სურსათის უვნებლობა.

ჩვენი კომპანიები
მიიღეთ ინფორმაცია პირველებმა გამოიწერეთ ჩვენი სიახლეები