მიმდინარეობს საიტის განახლება

ნებართვები და ლიცენზიები

ნებართვების და ლიცენზიების მიღება წარმოადგენს ხანგრძლივ პროცესს, რომელიც მოითხოვს ბიუროკრატიული ნაბიჯების გავლას. კომპანიას ჰყავს შესაბამისი სპეციალისტები, რომელთა ჩართულობითაც ხდება პროექტის შედგენა ნებართვების და ლიცენზიების მისაღებად.
 
კონკრეტული სერვისები:
  • ჭიდან და ჭაბურღილიდან წყლის მოპოვების ნებართვების აღება
  • მტკნარი წყლის მოპოვება/ჩამოსხმის ნებართვის აღება