მიმდინარეობს საიტის განახლება

GPS კოორდინატების აღება და რუკების მომზადება

მიწის აზომვითი ნახაზები მხოლოდ მისი რეგისტრაციისთვის არ არის საჭირო. კონკრეტულ მიწის ფართობზე კულტურათა გაშენების გეგმის, ინფრასტრუქტურის განთავსების, შიდა გზების, შემოღობვის და სხვა ტექნიკური სამუშაოების განსახორციელებლად მნიშვნელოვანია GPS კოორდინატების აღება და სხვდასხვა აზომვითი ნახაზების და რუკების მომზადება.
 
თანამედროვე, უზუსტესი დანადგარები და აკრედიტირებული სპეციალისტები უზრუნველყოფენ ყველა სახის ტექნიკური დავალების შესრულებას, დამკვეთის საკუთრებაში არსებულ მიწის ფართობზე. 
 
სერვისის ფარგლებში აგროლენდი ასევე ახორციელებს აეროდრონის მეშვეობით მიწების  ფოტო-ვიდეო გადაღებას, ახდენს მასალების დამუშავებას და რუკების დამზადებას.