მიმდინარეობს საიტის განახლება

წვეთოვანი სარწყავი სისტემები

საირიგაციო სისტემის გამართული ფუნქციონირებისთვის უმთავრესი მისი სწორად დაპროექტებაა - კულტურის, რელიეფის და კლიმატური პირობების შესაბამისად.
 
აგრო ირიგეიშენი უზრუნველყოფს წვეთოვანი სარწყავი სისტემის ინსტალაციისთვის ზუსტი საინჟინრო პროექტის შედგენას, მასალების იმპორტს და მონტაჟს, როგორც ერთწლიანი და მრავალწლიანი კულტურებისთვის ისე სასათბურე მეურნეობისთვის. 
 
თითოეული პროექტის შედგენაში, აგრო ინჟინრებთან ერთად ჩართულია აგრონომები, რათა ზუსტად იქნას დაანგარიშებული მცენარისთვის საჭირო წყლის ოდენობა, სწორად მოხდეს სარწყავი სისტემის სიმძლავრეების გათვლა და შესაბამისად შედგეს პროექტი 
 
ზუსტი საინჟინრო პროექტი, თანამედროვე ფილტრაციის სისტემა, ევროპული ხარისხის წვეთოვანი მილები და სწორი ინსტალაცია განსაზღვრავს საირიგაციო სისტემის სრულყოფილად მუშაობას.