მიმდინარეობს საიტის განახლება

ტექნიკური სერვისები

მეურნეობის სრულყოფილი ფუნქციონირებისთვის და სხვადასხვა რისკების დაზღვევისთვის ბევრი ტექნიკური სერვისია საჭირო.
 
აგრო სოლუშენსის აგრონომები და სპეციალისტები ახდენენ მეურნეობის რისკების შეფასებას და მისი წარმატებით ფუნქციონირებისთვის საჭირო ტექნიკური ინვენტარის განსაზღვრას.
 
კომპანია გთავაზობთ: სათბურების, ღობის, საყრდენის სისტემის, სეტყვის  საწინააღმდეგო და საჩრდილობელი ბადეების, პროექტირებას, იმპორტს და ინსტალაციას, ნებისმიერი ზომის და  რელიეფის მქონე ტერიტორიისთვის, უსაფრთხოების სრული წესების დაცვით.
 
თითოეული პროექტის შედგენასა და განხორციელებას ახდენს ადგილობრივი და საერთაშორისო ინჟინრები.