მიმდინარეობს საიტის განახლება

ლაბორატორიული მომსახურება

აგრო სოლუშენსი დაინტერესებულ პირებს და კომპანიებს სთავაზობს სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა მიმართულებებით ლაბორატორიულ მომსახურებას.


კომპანიის ექსპერტები გეგმავენ საჭირო და პრევენციული ლაბორატორიული კვლევების გრაფიკს კონკრეტული ბიზნეს საქმიანობისთვის, იღებენ საანალიზო ნიმუშებს და ლაბორატორიული კვლევის შედეგების მიხედვით უზრუნველყოფენ რეკომენდაციების გაცემას.

 

ჩვენი ჯგუფი თანამშრომლობს ქართულ და ევროპულ სხვადასხვა მიმართულების აკრედიტირებულ ლაბორატორიებთან.