მიმდინარეობს საიტის განახლება

აგრო ლენდის პროექტები

აგრო ლენდი უძრავი ქონების კომპანიაა სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, რომელიც ბაზარზე 2018 წლიდან ოპერირებს. აგრო ლენდის მიზანს წარმოადგენს, კონკრეტული კულტურისთვის და ბიზნესსაქმიანობისთვის შესაბამისი მიწის ნაკვეთის მოძიება, რათა ნებისმიერი ინვესტიცია წარმატებული იყოს.

2018 წლიდან დღემდე აგრო ლენდმა რამდენიმე ასეულ ჰექტარზე განახორციელა  პროექტები სხვადასხვა რეგიონში, თითოეული პროექტი აგრო ბიზნესით დაინტერესებულ პირების დაეხმარა სწორი გადაწყვეტილების მიღებაში.

კომპანიის მიერ განხორციელებული პროექტები მოიცავდა: დამკვეთისთვის მიწის ნაკვეთის მოძიებას და მისი სწორი მიზნობრიობით გამოყენებას, სასოფლო-სამეურნეო მიწის მფლობელებისთვის არსებული მიწების რეალიზაციაში დახმარებას, GPS სისტემით მცენარეთა გაშენების ზუსტი წერილების მონიშვნას, მიწების აგროტექნიკურ შეფასებას, მათი პოტენციალის შეფასებას და აგრო ბიზნესის წარმოების პროცესში არსებული რისკების გამოვლენას. 


1_1631174957.png

მიწის მოძიება და GPS წერტილების აღება, ნუში

მდებარეობა: ბოდბე ჰექტარი: 500