მიმდინარეობს საიტის განახლება

აგრო ირიგეიშენის პროექტები

აგრო ირიგეიშენი წარმოადგენს სარწყავი სისტემების კომპანიას, იგი ადგილობრივ და საერთაშორისო სპეციალისტებთან ერთად ახორციელებს საირიგაციო სისტემების პროექტირებას და ამ პროექტების იმპლემენტაციას.  კომპანიას ჰყავს საერთაშორისო პარტნიორები და მათთან თანამშრომლობით უზრუნველყოფს პრემიუმ ხარისხის საირიგაციო სისტემების იმპორტს.

კომპანია ბაზარზე 2019 წლიდან ოპერირებს და დღემდე ქვეყნის მასშტაბით განხორციელებული აქვს მრავალი საირიგაციო პროექტი, რომლებიც ორიენტირებულია რისკების გათვალისწინებით სწორი გადაწყვეტილების მიღებაზე, აღნიშნული მიდგომა შემდგომში განაპირობებს სისტემების გამართულ ფუნქციონირებას, რომელიც წარმატებული მეურნეობის წინაპირობაა.

თითოეული პროექტის განხორცილებაში ჩართულია აგრო ინჟინრებისა და აგრონომების გუნდი, რომლებიც უზრუნველყოფენ  საინჟინრო პროექტების შედგენას და მათ განხორციელებას.