მიმდინარეობს საიტის განახლება

GPS სისტემით ნაკვეთის დაპროექტება და დასარგავი ორმოების მონიშვნა

აგრო ლენდი აგრო ლენდი

აგრო ლენდმა 2020 წელს, კახეთის რეგიონში, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხორნაბუჯში 150 ჰექტარზე დააპროექტა თხილის ბაღი და GPS სისტემის გამოყენებით მონიშნა ორმოები კულტურის დასარგავად. 

შესრულებული სამუშაოები:
  • მცენარეთა გაშენების წერტილების მონიშვნა
  • ორმოების მომზადება მცენარის დასარგავად

პროექტის ფარგლებში, აგრო ლენდის  ექსპერტებმა მცენარეთა გაშენების სქემის მიხედვით,  GPS სისტემის გამოყენებით უზრუნველყვეს მიწის ფართობის დაგეგმარება, თხილის გაშენებისათვის ზუსტი წერტილების განსაზღვრა და  მათი მონიშვნა. 

კომპანიამ ასევე უზრუნველყო კულტურის გასაშენებლად, GPS სისტემით წინასწარ მონიშნულ წერტილებზე თხილის დასარგავი ორმოების ამოღება და მასში ბუნებრივი სასუქის შეტანა. 

  • მდებარეობა: კახეთი
  • ფართობი: 150 ჰექტარი
  • პროექტის განხორციელების პერიოდი: 2020 წელი