მიმდინარეობს საიტის განახლება

აგროტურიზმის მიზნებისთვის მიწის ნაკვეთის მოძიება/შეფასება

აგრო ლენდი აგრო ლენდი

აგრო ლენდმა 2019 წელს კახეთის რეგიონში, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ იორმუღანლოში მოიძია 25 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი, უზრუნველყო მისი აგროტექნიკური შეფასება და დამკვეთს გაუწია აგრონომიული კონსულტაცია. 

შესრულებული სამუშაოები:

  • მიწის ნაკვეთის მოძიება
  • მიწის აგროტექნიკური შეფასება
  • აგრონომის კონსულტაციები

პროექტის ფარგლებში კომპანიის აგრონომების, ტექნიკური მენეჯერების და აგრო ინჟინრების მიერ, განისაზღვრა აგროტურიზმის მიზნებისთვის შესაფერისი რეგიონი, შეფასდება მიწის ნაკვეთის აგროტექნიკური მახასიათებლები: ნიადაგის საფარი, რელიეფი, ეროზიის რისკი, კლიმატი, გაბატონებული ქარები, ქარსაცავი (არსებულის მდგომარეობა/საჭიროება), დაჭაობება, გრუნტის წყლები, საირიგაციო შესაძლებლობები, მომიჯნავე ნაკვეთები, ნიადაგის და საირიგაციო წყლის  PH და  EC, სხვა საფრთხეები და რისკ-წერტილების დეტალურ შეფასება. 

მდებარეობა:  კახეთი, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი

ფართობი: 25 ჰექტარი

პროექტის განხორციელების პერიოდი: 2019 წელი