მიმდინარეობს საიტის განახლება

მარწყვის სათბურში სარწყავი სისტემის მოწყობა

აგრო ირიგეიშენი აგრო ირიგეიშენი

აგრო ირიგეიშენმა, 2020 წელს, მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში, მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ საგურამოში 2 064 კვადრატული მეტრ სათბურში, მარწყვის კულტურისთვის უზრუნველყო საირიგაციო სისტემების პროექტირება და ინსტალაცია. 


შესრულებული სამუშაოები:

  • მარწყვისთვის საჭირო წყლის რესურსების განსაზღვრა
  • წვეთოვანი სარწყავი სისტემის პროექტირება და ინსტალაცია
  • სადრენაჟე-საწრეტი მილგაყვანილობის პროექტირება და მონტაჟი
  • საფილტრაციო სადგურის მოწყობა 
  • სასუქის შემრევი სისტემის პროექტირება და მონტაჟი


კომპანიის აგრო ინჟინრებისა და აგრონომების  მიერ განისაზღვრა სათბურში, მარწყვის კულტურისთვის საჭირო წყლის ოდენობა, საფილტრაციო სადგურის, სასუქის შემრევი და წვეთოვანი სარწყავი სისტემების მოდიფიკაცია და პარამეტრები. 


მდებარეობა:  მცხეთა-მთიანეთი

სათბურის ფართობი:  2064 კვ.მ 

პროექტის განხორციელების პერიოდი: 2020 წელი