მიმდინარეობს საიტის განახლება

მიწის მდგრადი მართვის პრაქტიკის დანერგვა ხელს შეუწყობს ნიადაგის ნაყოფიერების გაუმჯობესებას და პირველადი წარმოების განვითარებას

ნოემბერი 8, 2020
8_1604999881.jpg
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პროექტის „ეკონომიკური და გარემოსდაცვითი სარგებელი მიწის მდგრადი მართვის გზით  მოწყვლადი თემებისათვის საქართველოში“ ეგიდით, კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრი (REC Caucasus) ახორციელებს თესლბრუნვის პრაქტიკის დანერგვის ღონისძიებებს შიდა ქართლისა და კახეთის რეგიონებში. აღნიშნული პროექტი ფინანსდება გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის (GEF) მიერ,  გაეროს გარემოსდაცვითი პროგრამის (UN Environment) მეშვეობით.

საგაზაფხულო თესლბრუნვის პრაქტიკა მიმდინარე წლის გაზაფხულზე 1000-მდე ჰა დაფარავს და ხელს შეუწყობს შემდეგი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მონაცვლეობას: ბარდა, სიმინდი, ლობიო და წიწიბურა. ბენეფიციარი ფერმერების შერჩევა მუნიციპალიტეტებისა და ადგილობრივი დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობით ჩატარდა და ასევე გაგრძელდება სამომავლოდ. საველე პროექტები მიწის მდგრადი მართვის პრაქტიკის დასანერგად 2022 წლის ბოლომდეა დაგეგმილი და მთლიანობაში 20 000 ჰა-ს მოიცავს.

მიწის მდგრადი მართვის პრაქტიკის გაძლიერებისა და მიწის ეკოსისტემური სერვისების გაუმჯობესების კომპონენტის ფარგლებში, 2019 წლის შემოდგომიდან დაიწყო მიწის მდგრადი მართვის საველე პროექტის განხორციელება, რომელიც მიზნად ისახავს ნიადაგის ნაყოფიერების გაუმჯობესებას თესლბრუნვის დანერგვის გზით გორის, ქარელის, ყვარლისა და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტებში. თესლბრუნვის სისტემის დანერგვას აქტიურად დაუჭირეს მხარი ფერმერებმა, რითაც შესაძლებელი გახდა თვალსაჩინო ეფექტის მიღწევა მიწის ნაყოფიერების გაუმჯობესების კუთხით. აღნიშნულიდან გამომდინარე, თესლბრუნვის ღონისძიებები დაიგეგმა და მიმდინარეობს საგაზაფხულო კულტურებისთვისაც.

რთველი 2020-ის საკოორდინაციო შტაბი გაიხსნა

ოქტომბერი 28, 2020

თელავში, რთველი 2020-ის საკოორდინაციო შტაბი გახსნა. მთავრობის გადაწყვეტილებით, სუბსიდიას მიიღებს მხოლოდ ის ღვინის კომპანია, რომელიც 2020 წლის რთველის განმავლობაში შეისყიდის და გადაა...

„დანერგე მომავალი ახალი ნერგების ღირებულებას 100%-ით აუნაზღაურებს

ნოემბერი 6, 2020

სტიქიური მოვლენების დროს, არის შემთხვევები, როდესაც ფერმერებს ბაღები,  მთლიანად უზიანდებათ. ეს არ არის მხოლოდ მოსავლის დაკარგვა. ბოლო სტიქიური მოვლენების შედეგად, კახეთის რეგიო...

მეტის ნახვა+