მიმდინარეობს საიტის განახლება
1613152953.png
აგრო ლენდი აგრო სოლუშენს ჯგუფში შემავალი უძრავი ქონების კომპანიაა. იგი ბაზარზე 2018 წლიდან ოპერირებს და  აგრობიზნესით დაინტერესებულ პირებს სთავაზობს, მათთვის ფუნქციურად საჭირო სასოფლო-სამეურნეო მიწების შეძენაში დახმარებას, ხოლო სასოფლო-სამეურნეო მიწის მფლობელებს ეხმარება მათ საკუთრებაში არსებული მიწების რეალიზაციაში. 
 
აგრო ლენდის მიერ შექმნილია ვებ პლატფორმა – www.agroland.ge რომელიც აკავშირებს სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთის მყიდველსა და გამყიდველს.
 
კომპანია ერთის მხრივ დეტალურად ახდენს სამიზნე მიწის ნაკვეთის აგროტექნიკურ შეფასებას და გასაშენებლად რეკომენდირებული კულტურების განსაზღვრას, მეორეს მხრივ კი უზრუნველყოფს ნაკვეთის სწორად დაგეგმარებას GPS სისტემით, მცენარეთა გაშენების წერტილების მონიშვნას, სხვდასხვა აზომვითი ნახაზებისა და რუკების მომზადებას
 
აგრო ლენდი დაკომპლექტებულია ქართველი და უცხოელი გამოცდილი აგრონომების, გეოინფორმაციული სისტემების სპეციალისტების, ტექნიკური მენეჯერების და აგრო ინჟინრების გუნდით.

თუ გსურთ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთის შესყიდვა ან რეალიზება შეავსეთ კითხავრი:
ჩვენი კომპანიები
background მეტის ნახვა+
ბლოგი

მიწის რეგისტრაცია სოფლის მეურნეობის ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში

ნოემბერი 8, 2020

სასოფლო-სამეურნეო მიწის მესაკუთრეთა სტიმულირების სახელმწიფო პროგრამითა და აგროდიზელით ხელშეწყობის პროგრამით სარგებლობის შესაძლებლობა მხოლოდ იმ ფერმერებს აქვთ, რომლებსაც სასოფლო-სამეურნეო დან...

საძოვრების აქტუალური პრობლემები საქართველოში

იანვარი 12, 2022

საქართველოში ბოლო წლებში საძოვრებთან დაკავშირებული გამოწვევები სულ უფრო აქტუალური ხდება. გადაჭარბებულმა ძოვებამ ქვეყნის ტერიტორიაზე გამოიწვია ჰაბიტატის დეგრადაცია: ბალახოვანი საფარის საგრძნო...

მიწის აგროტექნიკური შეფასება

აპრილი 1, 2022

ქართულ რეალობაში, მიწის აგროტექნიკური შეფასება და ამ მეთოდით სასოფლო-სამეურნეო ნაკვეთების ფასის განსაზღვრა უცხო პრაქტიკაა. მიწის განფასების ყველაზე გავრცელებული მეთოდი, შედარებითი ანალიზის ს...

მეტის ნახვა+