მიმდინარეობს საიტის განახლება
1613152953.png

აგრო ლენდი აგრო სოლუშენს ჯგუფში შემავალი უძრავი ქონების კომპანიაა. იგი ბაზარზე 2018 წლიდან ოპერირებს და  აგრობიზნესით დაინტერესებულ პირებს სთავაზობს, მათთვის ფუნქციურად საჭირო სასოფლო-სამეურნეო მიწების შეძენაში დახმარებას, ხოლო სასოფლო-სამეურნეო მიწის მფლობელებს ეხმარება მათ საკუთრებაში არსებული მიწების რეალიზაციაში. 
 
აგრო ლენდის მიერ შექმნილია ვებ პლატფორმა – www.agroland.ge რომელიც აკავშირებს სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთის მყიდველსა და გამყიდველს.
 
კომპანია ერთის მხრივ დეტალურად ახდენს სამიზნე მიწის ნაკვეთის აგროტექნიკურ შეფასებას და გასაშენებლად რეკომენდირებული კულტურების განსაზღვრას, მეორეს მხრივ კი უზრუნველყოფს ნაკვეთის სწორად დაგეგმარებას GPS სისტემით, მცენარეთა გაშენების წერტილების მონიშვნას, სხვდასხვა აზომვითი ნახაზებისა და რუკების მომზადებას
 
აგრო ლენდი დაკომპლექტებულია ქართველი და უცხოელი გამოცდილი აგრონომების, გეოინფორმაციული სისტემების სპეციალისტების, ტექნიკური მენეჯერების და აგრო ინჟინრების გუნდით.

ჩვენი კომპანიები
ბლოგი

მიწის რეგისტრაცია სოფლის მეურნეობის ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში

ნოემბერი 8, 2020

სასოფლო-სამეურნეო მიწის მესაკუთრეთა სტიმულირების სახელმწიფო პროგრამითა და აგროდიზელით ხელშეწყობის პროგრამით სარგებლობის შესაძლებლობა მხოლოდ იმ ფერმერებს აქვთ, რომლებსაც სასოფლო-სამეურნეო დან...

2020 წლის 20 ნოემბრის მონაცემებით ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში 32,000 ტონამდე აგროდიზელის ფასდაკლების ბარათი გაიცა

ნოემბერი 20, 2020

სოფლის მეურნეობის ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში გათვალისწინებული სუბსიდიით   ფერმერები შეუფერხებლად სარგებლობენ.სასოფლო-სამეურნეო მიწის მესაკუთრეთა სტიმულირების სახელმწიფო პროგრამ...

2020 წლის 30 ოქტომბრის მონაცემებით ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში 18,000 ჰექტარზე მიწის ფართობი იქნა დაზღვეული

ნოემბერი 20, 2020

სოფლის მეურნეობის ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში გათვალისწინებული სუბსიდიით  ფერმერები შეუფერხებლად სარგებლობენ.აგროდაზღვევის პროგრამის ფარგლებში 2020 წლის 30 ოქტომბრის მონაცემებით, გაც...