მიმდინარეობს საიტის განახლება
1605684642.png


აგრო ირიგეიშენი აგრო სოლუშენს ჯგუფში შემავალი სარწყავი სისტემების კომპანიაა. იგი ბაზარზე 2019 წლიდან ოპერირებს და უზრუნველყოფს ნებისმიერი სირთულის და მასშტაბის საირიგაციო სისტემების პროექტირებას და ამ პროექტების იმპლემენტაციას.

კომპანია ადგილობრივი სპეციალისტების და საერთაშორისო პარტნიორების საშუალებით, ახორციელებს საირიგაციო სისტემების უზუსტესი საინჟინრო პროექტების მომზადებას, როგორც ერთწლიანი და მრავალწლიანი კულტურებისთვის, ისე სასათბურე მეურნეობებისთვის. 
საერთაშორისო კომპანიებთან პარტნიორობით აგრო ირიგეიშენი უზრუნველყოფს პრემიუმ ხარისხის სარწყავი სისტემების ინსტალაციას.

აგრო ირიგეიშენის თითოეული პროექტის განხორციელებაში ჩართულია აგრონომებისა და აგრო ინჟინრების გუნდი, რომლებიც  კულტურის, რეგიონის და ნიადაგურ-კლიმატურის პირობების გათვალისწინებით ადგენენ კონკრეტული კულტურისთვის საჭირო წყლის საჰექტრო ნორმას, სისტემის სიმძლავრეების გათვლას და შესაბამისად უზრუნველყოფენ, როგორც რეზერვუარების, ისე წვეთოვანი სარწყავი სისტემების პროექტირებას.  

კომპანია მუდმივად ახდენს აგრო ინჟინერების და სპეციალისტების გადამზადებას და მათი კვალიფიკაციის ამაღლებას. 

კომპანია აკრედიტირებულია სოფლის განვითარების სააგენტოს (ღDA) მიერ და ჩართულია სახელმწიფო პროექტებში. 

ჩვენი კომპანიები
ბლოგი

პროგრამა "დანერგე მომავლის" ფარგლებში “ჭის/ჭაბურღილის მოწყობა” ფინანსდება

ნოემბერი 5, 2020

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ ინიცირებული პროექტი "დანერგე მომავალი" ახორციელებს თანადაფინანსებას “ჭის/ჭაბურღილის (მათ შორის სატუმბი სადგურის) მოწყობაზე”....

პროექტი "დანერგე მომავალი" ახორციელებს თანადაფინანსების პროგრამას წვეთოვანი სარწყავი სისტემების მოწყობაზე

ნოემბერი 27, 2020

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ ინიცირებული პროექტი "დანერგე მომავალი" ახორციელებს თანადაფინანსების პროგამას წვეთოვანი სარწყავი სისტემების  მოწყობაზე.წ...