მიმდინარეობს საიტის განახლება
1641973608.png
აგრო სოლუშენსი არის საკონსულტაციო და მენეჯმენტ კომპანია სოფლის მეურნეობის სფეროში, რომელიც პროფესიონალურ დახმარებას უწევს არსებულ ბიზნესს და სტარტაპებს, რათა სწორად დაგეგმონ და წარმართონ თავიანთი აგრო საქმიანობა. კომპანიის სერვისები სრულად მოიცავენ ყველა იმ პროცესს, რომელიც საჭიროა იდეის გენერირებიდან Turn Key პროექტის ჩათვლით.
 
აგრო სოლუშენსი სამ ძირითად მიმართულებას აერთიანებს: კონსალტინგი, მენეჯმენტი და პარტნიორობა.

 
კონსალტინგი
 • მდგრადი ბიზნეს იდეების გენერირება და განვითარება
 • ბიზნეს გეგმების მომზადება და შესაძლებლობების კვლევა
 • საინვესტიციო გეგმის მომზადება
 • ფინანსური ანალიზების და კონსულტაციების გაწევა ფერმერებისა და ბიზნესებისათვის
 • აგროტექნოლოგიური რუკების მომზადება
 • წარმოების ტექნოლოგიის დეტალური აღწერა
 • რისკების შეფასება და რეკომენდაციების უზრუნველყოფა
 • ბაზრის კვლევა
 • ექსპერტების საველე კონსულტაციები
 • ნიადაგის მომზადება, მიწის ნაკვეთის დაგეგმვა და დამუშავება
 • აგრო ბიზნესში არსებული უძრავი ქონების შეფასება
 • კომპანიებისთვის ტრენინგების ორგანიზება


მენეჯმენტი 

 • "Turn Key" პროექტები
 • მრავალწლიანი ბაღების გაშენება
 • ოპერაციების ზედამხედველობა და მართვა
 • ბიზნესის სტრატეგიული დაგეგმვა
 • პროდუქციის ექსპორტის ორგანიზება
 • პროდუქციის ბრენდინგი, რებრენდინგი და პოზიციონირება

პარტნიორობა
 • ინვესტორების მხარდაჭერა
 • ფინანსებზე ხელმისაწვდომობაში დახმარება
 • ურთიერთობა საინვესტიციო ფონდებთან
 • სახელმწიფოს პროექტებში მონაწილეობის მხარდაჭერა
 • საფინანსო ინსტიტუტებთან ურთიერთობაში მხარდაჭერა 

კომპანია დიდ კონტრიბუციას აკეთებს ფერმერებისთვის და აგრობიზნესით დაინტერესებულ პირებისთვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კუთხით. ეხმარება ბენეფიციარებს მოიპოვონ საჭირო ფინანსური რესურსი, როგორც ადგილობრივი საფინანსო ინსტიტუტებიდან ასევე, საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციებიდან.

აგრო სოლუშენსი გეგმავს და წარმართავს წარმოების სრულ პროცესს, ატარებს პრევენციულ ღონისძიებებს და აზღვევს რისკებს. კომპანია ახდენს ბენეფიციარის ადამიანური რესურსების დატრენინგებას და მათი პრაქტიკული უნარ-ჩვევებით აღჭურვას. 
ჩვენი კომპანიები
background მეტის ნახვა+
ბლოგი

რთველი 2020-ის საკოორდინაციო შტაბი გაიხსნა

ოქტომბერი 28, 2020

თელავში, რთველი 2020-ის საკოორდინაციო შტაბი გახსნა. მთავრობის გადაწყვეტილებით, სუბსიდიას მიიღებს მხოლოდ ის ღვინის კომპანია, რომელიც 2020 წლის რთველის განმავლობაში შეისყიდის და გადაამუშავებს...

„დანერგე მომავალი ახალი ნერგების ღირებულებას 100%-ით აუნაზღაურებს

ნოემბერი 6, 2020

სტიქიური მოვლენების დროს, არის შემთხვევები, როდესაც ფერმერებს ბაღები,  მთლიანად უზიანდებათ. ეს არ არის მხოლოდ მოსავლის დაკარგვა. ბოლო სტიქიური მოვლენების შედეგად, კახეთის რეგიონში, რამდ...

მეთხილე ფერმერები 50-55 ათას ტონამდე მოსავალს ელოდებიან

ნოემბერი 6, 2020

დასავლეთ საქართველოში თხილის მოსავლის აღება დასკვნით ფაზაში შედის. თხილის გადამამუშავებელ საწარმოში უკვე ჩაბარებულია მოსავლის პირველი პარტია, რომელიც უახლოეს დღეებში ექსპორტზე გავა. წელს თხი...

მეტის ნახვა+