მიმდინარეობს საიტის განახლება
as.ge

Agro Solutions Group წარმოადგენს ჰოლდინგს, რომელიც აერთიანებს რამდენიმე კომპანიას და ორგანიზაციას სოფლის მეურნეობასა და გარემოს დაცვის სფეროში. 

კომპანია დაფუძნებულია სოფლის მეურნეობასა და გარემოს დაცვის სფეროში არსებულ თანამედროვე ცოდნასა და მიდგომებზე. 

ჯგუფი დაკომპლექტებულია ექსპერტებისგან და პრაქტიკოსი სპეციალისტებისგან, რომლებიც ორიენტირებულები არიან მაღალი ხარისხის სერვისების და პროდუქტების მიწოდებაზე.
კომპანიის წინაშე არსებული მთავარი გამოწვევა საქართველოში აგრარული და გარემოს დაცვის სექტორის გაძლიერებაა.

Agro Solutions Group-ის მიზანია სფეროში არსებული თანამედროვე ტექნოლოგიების იმპორტი და დანერგვა, საქართველოში არსებული ბიზესგარემოს გაუმჯობესებისთვის და კომპეტენციების ასამაღლებლად.

Agro Solutions Group-ის მიზნები: 
 • სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა საქართველოში
 • გარემოს დაცვასა და სოფლის მეურნეობაში ცნობიერების ამაღლება, კომპეტენციების ზრდა და ცოდნის გაღრმავება
 • მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა სოფლებსა და რეგიონებში
 • მსოფლიოში არსებული ინოვაციების აღმოჩენა და საუკეთესო პრაქტიკების გაზიარება
 • თანამედროვე აგრო ტექნოლოგიური ცოდნის დანერგვა და განვითარება საქართველოში
 • ადგილობრივი წარმოების პოპულარიზება და ექსპორტის მხარდაჭრა
 • ბიო მეურნეობების მხარდაჭერა
 • მეწარმეობის სტიმულირება და მასში ქალების, ახალგაზრდების და შშმ პირების ჩართულობის მხარდაჭრა
 • ნარჩენების მართვის პრაქტიკის დანერგვა და განვითარება საქართველოში
 • აგრობიზნესის განვითარება გარემოს დაცვის საკითხების გათვალისწინებით
 • სტარტაპების და ინოვაციური იდეების მხარდაჭერა
 • მდგრადი ბიზნეს გარემოს სტიმულირება 

Agro Solutions Group ბაზარზე 2015 წლიდან ოპერირებს და 5 სხვადასხვა მიმართულებას აერთიანებს სოფლის მეურნეობის და გარემოს დაცვის სფეროში. 

კომერციული ორგანიზაციები: 

არაკომერციული ორგანიზაცია: 
NPO Agro Solutions - არაკომერციული ორგანიზაცია სოფლის მეურნეობის და გარემოს დაცვის  მიმართულებითAgro Solutions Group-ის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ საკითხს სოციალური პასუხისმგებლობის განვითარება წარმოადგენს, აღნიშნულის მისაღწევად კომპანიამ ჩამოაყალიბა “AS აკადემია”, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში მეწარმეობის სტიმულირება და მათში აგრო მიმართულებით პროფესიონალური უნარების გაღრმავება.

აკადემიის ფარგლებში, სტუდენტებს და სოფლის მეურნეობით დაინტერესებული პირებს აქვთ შესაძლებლობა აგრო სფეროში, მიიღონ როგორც თეორიული ისე პრაქტიკული ცოდნა. 

კომპანიას ასევე მუდმივად ჰყავს ახალგაზრდა სტაჟიორები, რომლებიც ეცნობიან კომპანიის მუშაობის სპეციფიკაციებს, ჩართულნი არიან მათთვის საინტერესო პროექტებში და იღებენ პრაქტიკულ და თეორიულ ცოდნას აგრო სფეროში.

სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში, Agro Solutions Group ასევე ახორციელებს ცნობიერების ასამაღლებელ ტრენინგებს სკოლის მოსწავლეებში, ისინი ეცნობიან სოფლის მეურნეობას, მის სფეროებს და მნიშვნელობას, აღნიშნული მომავალში დაეხმარება მათ  მიიღონ სწორი გადაწყვეტილება პროფესიის შერჩევაში. 

გარდა AS აკადემიისა, კომპანიის მიერ განხორციელებულ თითოეულ პროექტში გათვალისწინებულია სოციალური პასუხისმგებლობა, რაც გულისხმობს მათში ახალგაზრდების, ქალების, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების და რელიგიური უმცირესობების ჩართვას. 

AS აკადემიაში სრულად არიან ჩართულნი Agro Solutions Group-ის ექსპერტები და პრაქტიკოსი სპეციალისტები. კომპანიის გუნდის თითოეული წევრი გამოთქვამს სრულ მზაობას აგრო სფეროთ დაინტერესებულ პირებს გაუზიარონ ცოდნა და გამოცდილება.


ჩვენი კომპანიები
სიახლეები
მეტის ნახვა+