მიმდინარეობს საიტის განახლება
MEDIA

2020 წლის 1 აგვისტოდან - 23 ნოემბრამდე 5 045 ტონა ვაშლის ექსპორტი განხორციელდა

November 24, 2020

Georgia has embarked on a successful effort of exporting apples, which has already amounted to 2.2 million USD. From the period of August 1 – November 23, Georgia has exported 5, 04...

2020 წლის 1 აგვისტოდან - 23 ნოემბრამდე საქართველოდან 57.2 მლნ აშშ დოლარის ღირებულების თხილის ექსპორტი განხორციელდა

November 24, 2020

Georgia continues successful efforts for exporting hazelnut, which has already amounted into 57,2 million USD (10, 848 tonnes).During the period of August 1 – November 23. The expor...

2020 წლის 1 აგვისტოდან 23 ნოემბრამდე საქართველოდან 1 928 ტონა მანდარინის ექსპორტი განხორციელდა

November 24, 2020

During the period of August 1 – November 23, 2020, Georgia has exported 1, 928 tonnes of tangerines, which has already amounted to 941, 000 USD.Tangerines have already been exported...

First Biosphere Reservoir was created in Kakheti

November 8, 2020

The Work on a project is underway to create a biosphere reserve in Kakheti as the best tool for nature conservation and sustainable use. The project is initiated by the Ministry of...

Caucasus Nature Fond will (CNF) support the protected areas in the amount of 4 160 000 GEL for the uninterrupted functioning during the pandemic circumstances.

November 8, 2020

Due to the new Corona virus pandemic, decrease of incomes from the ecotourism has jeopardized the continued and efficient functioning of the Agency of Protected Areas. In response...

Ths State will subsidize the Apples Harvest

November 8, 2020

According to the state of the Minister of Agriculture, more than 120 000 tons of apples is expected this year. The Government had developed a program not to leave undelivered those...

Nut farmers are expecting the yield in the capacity of 50-55 tons.

November 6, 2020

In Western Georgia, harvesting of nuts has entered the final phase. The first batch of the yield has been already delivered to the nuts’ processing plants, which will be exported in...

„Implement the Future” will compensate the 100% of the cost of new saplings.

November 6, 2020

During the natural disasters, there are some cases when the gardens of the farmers are totally damaged. This is not only the loss of the harvest. As a result of the last natural dis...

VINTAGE 2020 COORDINATION HEADQUARTER WAS OPENED

October 28, 2020

Vintage 2020 Coordination Headquarter was opened in Telavi. By the Government’s decision, the subsidy will be granted only to the wine company that will purchase and process at leas...