მიმდინარეობს საიტის განახლება
1613152953.png

Agro Land is a real estate company in the Agro Solutions Group. It has been operating in the market since 2018 and offers assistance to those interested in agribusiness in purchasing the functionally necessary agricultural lands, while also assisting agricultural land owners in the sale of the lands they own.

 

Agro Land has created a web platform - www.agroland.ge which connects buyers and sellers of agricultural land.

 

The company, on the one hand, carries out detailed agro-technical assessment of the target land and determines the recommended crops for cultivation, on the other hand, ensures proper planning of the plot with GPS system, marking of plant cultivation points, preparation of various measurement drawings and maps.

 

Agro Land is staffed by a team of experienced Georgian and foreign agronomists, geoinformation systems specialists, technical managers and agro engineers.


If you are interested in purchasing or selling the property, please submit the following questionnaire:


OUR COMPANIES
background See more+
BLOG

Land registration within the framework of Anti-Crisis Plan of Agriculture

November 8, 2020

Under the Agricultural Anti-Crisis Plan, only those farmers who have already registered their agricultural land plots and those ones, who will get their identity verified for land registrati...

საძოვრების აქტუალური პრობლემები საქართველოში

January 12, 2022

საქართველოში ბოლო წლებში საძოვრებთან დაკავშირებული გამოწვევები სულ უფრო აქტუალური ხდება. გადაჭარბებულმა ძოვებამ ქვეყნის ტერიტორიაზე გამოიწვია ჰაბიტატის დეგრადაცია: ბალახოვანი საფარის საგრძნო...

See more+