მიმდინარეობს საიტის განახლება
1605684642.png

Agro Irrigation is an irrigation systems company in the Agro Solutions group. It has been operating in the market since 2019 and provides design and implementation of irrigation systems of any complexity and scale.


The company, through local specialists and international partners, prepares the most accurate engineering projects for irrigation systems, both for annual and perennial crops, as well as for greenhouses.

Through partnership with international companies, Agro Irrigation provides the installation of premium quality irrigation systems.


Each Agro Irrigation project involves a team of agronomists and agro-engineers who, taking into account the culture, region and soil-climatic conditions, determine the hectare norm of water required for a particular crop, calculate system capacities and ensure the design of both reservoirs and drip irrigation systems. 


The company is constantly training agro-engineers and specialists and raising their qualifications.


The company is accredited by the Rural Development Agency (RDA) and is involved in state projects.


OUR COMPANIES
background See more+
BLOG

Irrigation water problem in the world and global challenges

March 4, 2022

მსოფლიოს უმეტეს რეგიონში, მტკნარი წყლის 70% სოფლის მეურნეობის ინდუსტრიაში გამოიყენება. ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ მოსახლეობის ზრდის პარალელურად 2050 წლისთვის მტკნარი წყლების მოხმარება 15 %-ი...

Importance of correct design of irrigation system and common mistakes

February 3, 2022

როგორ ვიქცევით, მას შემდეგ, როცა ვაცნობიერებთ, რომ სასოფლო-სამეუნრეო ნაკვეთზე, სადაც წარმატებული საქმიანობის განხორციელებას ვგეგმავთ სარწყავი წყლის არსებობა აუცილებელი ნაწილია?! ალბათ ამის პ...

See more+